Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην οικονομία του νομού μας. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στηρίζουμε και τιμούμε αγρότες, κτηνοτρόφους, τυροκόμους, μελισσοκόμους, ιχθυοκαλλιέργειες και όλους όσους με κόπο εργάζονται για να παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα στην Ευρυτανία. Προϊόντα παραγμένα μέσα σε ένα αγνό και καθαρό περιβάλλον, χωρίς περιβαλλοντική μόλυνση. Διατηρούμε τα έθιμα του Πάσχα και βάζουμε Ευρυτανικά προϊόντα στο τραπέζι μας.