Καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης για τους αδύναμους οικονομικά δημότες δίνει ο Δήμος

0
2040

Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Καρπενησίου σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, καλύπτοντας τις εν λόγω δαπάνες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου».
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αγορά καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης από το Δήμο, με σκοπό τη διάθεση του σε άπορες οικογένειες, προς αντιμετώπιση του ψύχους του χειμώνα είναι νόμιμη.
Στο πλαίσιο λοιπόν, αυτό και σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου» για το έτος 2019, ο Δήμος Καρπενησίου θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει οικογένειες που χρήζουν τη βοηθείας.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε από τον Δήμο Καρπενησίου η διανομή πετρελαίου και καυσόξυλων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Το ποσό που θα διατεθεί για αυτό το σκοπό είναι 22.000,00 ευρώ εκ των οποίων 10.000 λίτρα θα διατεθούν για πετρέλαιο θέρμανσης.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, Υπήκοοι Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου. Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από τα μέλη που ορίστηκαν με την 18-7-2018 απόφαση Δημάρχου.