Αγώνας δρόμου ‘Κρικελοπόταμος, ο βρεγμένος δρόμος’, 8χλμ & 15χλμ. Συνδιοργάνωση: ‘ΕΟΣ, Πάντα Βρέχει’, Δήμος Καρπενησίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΟΠΑΣΤΕ.