Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Καρπενησίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Καταψήφισε η αντιπολίτευση στο ΔΣ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου τα περασμένης εβδομάδας, αίσθηση προκάλεσε και το θέμα της μεταφοράς των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Γενική Γραμματέας κ. Χορμόβα εισηγούμενη το θέμα είπε ότι σε συνέχεια της αριθμ. 358/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των σχετικών αποφάσεων της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ κατά την συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017, ο Δήμος Καρπενησίου απευθύνθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο και απάντησε εγγράφως καταθέτοντας προσφορά. Επομένως, εισηγούμαστε το άνοιγμα λογαριασμού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Καρπενησίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμάτης Ιωάννης μεταξύ άλλων είπε: «Δεν πάνε πολλές μέρες που εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα ίσως να υπήρξε και πάνω από μια ώρα συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, υπήρχε μια λάθος διαχείριση για μένα του θέματος από τη Δημοτική Αρχή. Είπαμε να αναβληθεί το θέμα για επόμενη συνεδρίαση άλλα διαφωνήσατε… Δεν αντιμετωπίσατε σωστά από την αρχή το θέμα. Υπήρχε μια απόφαση της ΚΕΔΕ, υπήρχε το Ταμείο Παρακαταθηκών στη μέση και δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε δεύτερη απόφαση σήμερα. Δεν έγινε αυτό και ήρθαμε στη δεύτερη απόφαση. Το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί ζητήθηκε το επιτόκιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος γιατί δεν ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος»;

Συνεχίζοντας ο κ. Σταμάτης Ιωάννης είπε ότι από την αρχή η ΚΕΔΕ έδινε την δυνατότητα στους Δήμους να γίνει παρακράτηση κάποιων χρημάτων για πρόσκαιρες ανάγκες και ότι δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί αρνούνται τόσο πολύ την Τράπεζα της Ελλάδος, αφού θέλουν καλύτερους όρους και για το συμφέρον του Δήμου θα πρέπει να πάνε τα χρήματα για μεγαλύτερα επιτόκια.

Αφού ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία. Η εισήγηση της Γενικής Γραμματέα ψηφίστηκε από 11δημοτικούς συμβούλους. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Ιωάννης καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ίβρος Ιωάννης, Μαντζιούτας Ιωάννης και Παπαδογούλας Παναγιώτης δήλωσαν «παρών», ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ.Σώκος Γεώργιος ψήφισε «κατά» και είπε ότι παραμένει σταθερός στην άποψη του, όπως και στο προηγούμενο συμβούλιο και ότι ψηφίζει σαν πολίτης της Ελλάδος και όχι σαν δημότης του Δήμου Καρπενησίου.