Μέτρα του Δήμου Καρπενησίου για τον Κορωνοιό

Κατόπιν των αποφάσεων και των περαιτέρω προληπτικών ειδικών μέτρων του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν δράσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού στην πατρίδα μας και έχουν ως κύριο στόχο, την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμο’υ , ο  Δήμος Καρπενησίου με πρώτιστη τη φροντίδα της υγείας των δημοτών και την περιφρούρηση αυτής, ανακοινώνει τα παρακάτω μέτρα:

  • Αναστολή της λειτουργίας της δομής του ΚΑΠΗ για 4 εβδομάδες.
  • Αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης για τις επόμενες 4 εβδομάδες.
  • Αναβολή της λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου
  • Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει προμηθευτεί και έχει τοποθετήσει σε όλες τους χώρους ευθύνης του, κοινωνικές δομές, σχολεία, χώροι δημαρχείου, κ.α. αντισηπτικά και απολυμαντικά. Επίσης έχει προβεί σε εντατικό  καθαρισμό σε όλες τις σχολικές μονάδες και τους αθλητικούς χώρους  τηρώντας με τον πλέον αυστηρό τρόπο τους κανόνες υγιεινής.

Απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους ευθύνης του Δήμου Καρπενησίου θα γίνονται άμεσα όταν και όπου αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σε ότι αφορά  το κολυμβητήριο, υπάρχει αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού,  με την αύξηση της συχνότητας της δειγματοληψίας σε 2 δείγματα τουλάχιστον ανά εβδομάδα για την χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών. Επίσης  το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών ενώ το σύστημα ανακυκλοφορίας καθαρισμού-απολύμανσης του νερού λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.

Ο Δήμος Καρπενησίου βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών, τον ΕΟΔΥ και όλους τους συναρμόδιους φορείς ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των δημοτών.