Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από απόφασή του, λόγω της πανδημίας και της σοβαρής κατάστασης που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα αποφάσισε να αναστείλει από τον Αύγουστο του 2020 όλες τις εκδηλώσεις του έως το Μάιο 2021. Ως εκ τούτου φέτος δεν θα πραγματοποιήθεί το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Συλλόγου στο ξενοδοχείο ‘Ελβετία’ στο Καρπενήσι.