OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, στην περασμένη Συνεδρίασή της στο γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου, στο Κερασοχώρι, ενέκρινε τις αρίθμ. 9911, 9912, 9913/05-12-2017 αποφάσεις του Δημάρχου, περί προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου.

Πρόκειται για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου α) για την Μαθητική Εστία Γρανίτσας, β) για την Μαθητική Εστία Κερασοχωρίου και γ) για τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αγράφων, έθεσε υπόψη αυτής τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο ορίζεται ότι : «Όταν δημιουργείται άμεσος ή προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίασης της αντίστοιχης Επιτροπής».

Με την από 28-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, εγκρίθηκε το από 06-11-2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων – ειδών παντοπωλείου για τις μαθητικές εστίες και γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων» και η ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων αυτού.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Αγράφων προέβη με απόφασή του στην απευθείας ανάθεση των προμηθειών τροφίμων και ειδών παντοπωλείου λαμβάνοντας υπόψη, ότι  για την ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των ταχθεισών ημερομηνιών από το Νόμο, κάτι που θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία : α) της Μαθητικής Εστίας Γρανίτσας, β) της Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου και γ) του Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου και ότι οι προηγούμενες συναφθείσες συμβάσεις για τις υπόψη προμήθειες τροφίμων, αντίστοιχα, που εκτελούνταν ήδη με χρονική διάρκεια ένα(1) μηνά από την ημερομηνία υπογραφής τους, ήτοι 6-11-2017 ή με την εξάντληση των ποσοτήτων, ήδη έληξαν και όπως έγινε γνωστό οι προμήθειες τροφίμων εξαντλήθηκαν στις 31-11-2017.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγράφων, οι κάτωθι μελέτες:

✓ Η από 05-12-2017 μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

✓ Η από 05-12-2017 μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της μαθητικής εστίας Γρανίτσας στη Δ.Ε. Απεραντίων.

✓ Η από 05-12-2017 μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της μαθητικής εστίας Κερασοχωρίου στη Δ.Ε. Βίνιανης.

Η προκαλούμενη δαπάνη είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου, ως ανελαστική δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση το εναπομείναν ποσό επαρκεί για την διενέργεια του επικείμενου διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τις αποφάσεις του Δημάρχου, για τις παραπάνω προμήθειες με την διαδικασία του κατεπείγοντος.