Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Δεκατέσσερα ήταν τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις. Ειδικότερα, αποφάσισαν την έγκριση για την έκτακτη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό καταπτώσεων υδρομάστευσης στη θέση Γραβαλάκι ΔΕ Απεραντίων, για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυτ. Φραγκίστας και για τον καθαρισμό δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας. Επίσης αποφασίστηκε η έγκριση με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την έκτακτη μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων και Βίνιανης  λόγω της κακοκαιρίας της 28ης και 29ηςΣεπτεμβρίου, η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου, η έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», η έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη, καθώς και η έγκριση συμπλήρωσης της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 με την προσθήκη εξόδων «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».