Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Κώστας Μπακογιάννης, υπέγραψε τις συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 440.000,00 €, την περασμένη εβδομάδα.

Η δεύτερη σύμβαση που υπεγράφη, αφορά το Δήμο Αγράφων και το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Το έργο αφορά την βελτίωση του παραλιμνίου δρόμου σε μήκος 4.500,00 μ. και πλάτος 5,00 μ. περίπου. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν, την κατασκευή δέκα πέντε (15) τεχνικών (σωληνωτών οχετών Φ1,00μ.), την κατασκευή τάφρου πλάτους 0,60μ. κατά μήκος του δρόμου για την απορροή των υδάτων και την κατασκευή επιχώματος από κοκκώδες υλικό. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη που εφαρμόζουμε ως Περιφέρεια προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραλίμνιες διαδρομές. Και για τα δύο έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.