Προγράμματα Διά Βίου μάθησης θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Οι εν λόγω φορείς συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπενησίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Συγκεκριμένα, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπενησίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1)Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

2)Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

3)Σύνδεση σχολείου-οικογένειας

4)Διαχείριση χρόνου

5)Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

6)Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2237350039 , 2237350043Ταχ. Διεύθυνση: Ύδρας 6 Καρπενήσι, Email: dimoskarpenisiou@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.