Μόνο 3 μέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νέες θέσεις προκηρύσσει το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων για να καλύψει τις ανάγκες του θεραπευτηρίου οι οποίες προκύπτουν από τις “άδειες ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων”. Η ειδική  άδεια χορηγείται στο προσωπικό μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εξυπηρέτηση των γονέων για τη φύλαξη των παιδιών τους τώρα που έκλεισαν τα σχολεία λόγω κορωνοϊού. 

Συγκεκριμένα το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας θα προσλάβει 4 υπαλλήλους, λαμβάνοντας  υπόψη την κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID – 19»

Αφορά 4 άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας το οποίο εδρεύει στο Καρπενήσι, για την αντιμετώπιση  των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020.  Στο πλαίσιο της προκήρυξης ζητούνται άτομα με ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

Αιτήσεις Υποψηφίων  

Η αίτηση με πρωτότυπη υπογραφή καθώς και  με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο email του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας: ikp-gramm@jmc.gr  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας  www.thevrytanias.gr