Στην προμήθεια σημαιών της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί ο Δήμος Αγράφων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξη Καρδαμπίκη, λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί οι προηγούμενες, ώστε να σημαιοστολιστούν όλα τα κοινοτικά κτίρια του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος προέβη στην απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ALFA-SYM – Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.Βιοτεχνία σημαιών», έναντι του ποσού των 1.341,68€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 24%.Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο Δημαρχείο Κερασοχωρίου Ευρυτανίας. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.