Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων για την πρόταση επαναοριοθέτησης του ποταμού Ταυρωπού (Μέγδοβα) στη θέση «Παρκιό» ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
Να τονιστεί ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, μελέτησε τη συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης, τις δυνητικές παροχές και τα γεωμετρικά στοιχεία του ποταμού στο ύψος της θέσης «Παρκιό» που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, συμπεριλαμβανομένων, τόσο των υδρομετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής ήτοι του μεγάλου ύψους ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων ετησίως, όσο και των γεωλογικών σχηματισμών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης από την αρμόδια αντιδήμαρχο κα Νταλαφούρα και αφού έγιναν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κα. ΣουλιώτηΧρυσούλα κατέθεσε δική της πρόταση με την οποία πρότεινε να γίνει αναπομπή της υπόθεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για λήψη απόφασης, δεδομένου ότι στην εισήγηση αφενός δεν μνημονεύεται η προηγούμενη απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αγράφων, βάσει της οποίας γίνεται η τροποποίηση- διόρθωση, αφετέρου δεν υπάρχει έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου.
Η πρόταση της κας Σουλιώτη έλαβε τρεις ψήφους, οπότε και «πέρασε» η πρόταση της κας Νταλαφούρα.