Ψήφισε Online

Online βρίσκεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία με πρωτοβουλία του δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδας, μέλη του οποίου είναι οι Κοινότητες της χώρας, μέσω των Προέδρων και των Τοπικών τους Συμβουλίων. Η ψηφοφορία με τίτλο: ‘Νοιάζεσαι για τον τόπο σου;’, έχει σαν στόχο να καταγράψει την παρούσα συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τις γνώσεις που έχουν για το θέματα του τόπου τους. ‘Ζητάμε τη γνώμη σας για να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε καλύτερα τις κοινότητες μας σε όλη την Ελλάδα. Απαντώντας στις ερωτήσεις συμβάλλετε στο δημόσιο λόγο για δυνατές κοινότητες, δυνατή κοινωνία’, αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή το δίκτυο.

Η έρευνα καταγράφει την ηλικιακή ομάδα και την ιδιότητα του ατόμου, το αν έχει ασχοληθεί ενεργά με την κοινότητα, το νομό, τον πληθυσμό της κοινότητας και την άποψή του για το ποιος πρέπει να επιλέξει τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης την άποψη των πολιτών για το αν συμφωνούν στο όφελος του να υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, αν ενεργοποιήθηκαν νέοι άνθρωποι στο κοινωνικό συμβούλιό τους, αν ψήφισαν το Μαΐου του 2019 στην τοπική αυτοδιοίκηση και αν είναι ικανοποιημένοι με την παρουσία των εκλεγμένων της περιοχής τους. Τέλος καταγράφει το αν γνωρίζουν οι πολίτες το ότι προωθείται αλλαγή του εκλογικού νόμου για τις κοινότητες και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου με τις 12 ερωτήσεις, είναι λιγότερος από δύο λεπτά και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγκεκριμένη έρευνα.