Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες μετά τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτικής Ευρυτανίας, όπου αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία, διορίζοντας τον Γεωργαλή Γρηγόριο, συνταξιούχο δάσκαλο, Ταμία του Δ.Σ. και τον Σκεπετάρη Κων/νο συνταξιούχο Δημόσιο Υπάλληλο Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο: Γεωργαλής Δημήτριος Πρόεδρος, Μάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, Μπισμπίκης Βασίλειος Γεν. Γραμματέας, Γεωργαλής Γρηγόριος Ταμίας,Περουλάς Γεώργιος Κοσμήτορας και μέλη Ντάλλας Στέφανος και Κουτσουπιάς Παναγιώτης. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν Σκεπετάρης Κων/νος Πρόεδρος και μέλη Κουτσούμπας Θεμιστοκλής και Διαμαντής Παναγιώτης.