Ξεκινά σύντομα η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

2726

390.000 ευρώ συνολικός προϋπολογισμός

Στην αποδοχή της χρηματοδότησης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου και το Περιφερειακό Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σκοπό τη συντήρηση – αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019. Αποφασίστηκε επίσης, η ένταξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019. Να θυμίσουμε ότι λόγω του μεγάλου κτιριακού όγκου και των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ, μετά από ιεράρχηση των αναγκών, με βάση τη λειτουργία του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που αφορούν το δυτικό τμήμα του κεντρικού κτιρίου καθώς και το Εργαστήριο Μηχανολογικών κατασκευών και εργαλειομηχανών (κτίριο Α) το οποίο  παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην λειτουργία του λόγω των εκτεταμένων φθορών των εσωτερικών εγκαταστάσεων, της κακής κατάστασης των κουφωμάτων και της υγρασίας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση ψευδοροφής, βελτιώνοντας την θέρμανση του κτιρίου, την καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων οροφής, την αντικατάσταση της εξώθυρας, χρωματισμός των εσωτερικών τοίχων του εργαστηρίου και των μπάνιων, επισκευή τουαλετών, αντικατάσταση νιπτήρων και λεκανών WC, αντικατάσταση κουφωμάτων, λαμπτήρων, θερμαντικών σωμάτων, καθώς και μικροεργασίες για τη συμμόρφωση του κτιρίου στις προδιαγραφές που αφορούν τα ΑΜΕΑ, αλλά και κατασκευή ράμπας στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του 1ου ΕΠΑΛ, έτσι ώστε οι λειτουργικοί χώροι του να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.