Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης που θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφέροντος, Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Λογαριασμό ΔΕΚΟ, Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης, Έντυπο Ε9 και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα).

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αυτό οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου. Επίσης εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να κατατεθούν: Κάρτα ανεργίας, Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας και Συμβόλαιο ενοικιοστασίου. Επίσης, δεκτό θα γίνει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της (οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κ.α.).

Προσδιορισμός Εισοδήματος

Σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος και συγκεκριμένα τη σύνθεση του νοικοκυριού και το ετήσιο Καθαρό Εισόδημα αυτά έχουν ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.000,00 €

Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες  6.500,00 €

Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών και συν 500,00 για  κάθε επιπλέων ανήλικο και προστατευόμενο μέλος9.475,00 €

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  τηλ. 2237 3 52222   –  2237 3 52225  – 22373 52226    

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος – Αλεξάνδρα  Βαστάκη – Παναγιώτα Ράπτη