Μέσα από το πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι κινητές μονάδες θα προσφέρουν δωρεάν ένα μεγάλο πακέτο ιατρικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε τον δήμαρχο και όλη την ομάδα πού συνέβαλαν στην προσπάθεια υλοποίησης αυτής της δράσης.