Την πτώση των τιμών για πώληση και την άνοδό τους για ενοικίαση καταγράφει το indomio.gr στα διαγράμματα που ακολουθούν, με το Καρπενήσι να επηρεάζει όπως ήταν αναμενόμενο, τους μέσους όρους στο σύνολο των δύο δήμων του νομού. Με μήνα αναφοράς το Δεκέμβριο 2022, η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά μέσο όρο στην Ευρυτανία ήταν € 1.046 ανά τ.μ., με μια μείωση του 3,59% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021.

Αναλυτικά

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην Ευρυτανία με περίοδο αναφοράς το Δεκέμβριο 2022.

Τάση τιμών ακινήτων στην Ευρυτανία. Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Δεκέμβριο 2022, ήταν € 1.046 ανά τ.μ., με μια μείωση του 3,59% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021 (1.085 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ευρυτανία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2021, με μέση τιμή € 1.187 ανά τ.μ.. Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην Ευρυτανία ήταν υψηλότερη στον δήμο Καρπενήσι, με € 1.117 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Βίνιανη με μέσο όρο € 210 ανά τ.μ.. Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Ευρυτανία ήταν υψηλότερη στον δήμο Καρπενήσι, με € 4,25 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Καρπενήσι με μέσο όρο € 4,25 το μήνα ανά τ.μ.

Αναλυτικά στο Δήμο Καρπενησίου

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Καρπενήσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Δεκέμβριο 2022.

Τάση τιμών ακινήτων σε Καρπενήσι. Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Καρπενήσι, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Τα ενοίκια στο Καρπενήσι

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Δεκέμβριο 2022, ήταν € 1.117 ανά τ.μ., με μια μείωση του 3,29% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021 (1.155 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Καρπενήσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2021, με μέση τιμή € 1.254 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.091 ανά τ.μ.

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Δεκέμβριο 2022, ήταν € 4,25 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 4,42% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021 (€ 4,07 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Καρπενήσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2022, με μέση τιμή € 4,52 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Απρίλιο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1,82 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Καρπενήσι

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Καρπενήσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 1.196 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Άγιος Νικόλαος με μέσο όρο € 883 ανά τ.μ.. Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Καρπενήσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 4,21 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 4,21 το μήνα ανά τ.μ.