Ποιοι σύμβουλοι αντέδρασαν

Την έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων», αναδόχου ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.Α.Ε., συνολικής δαπάνης 58.000,00 ευρώ με ΦΠΑ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων. Το συμφωνητικό μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Αγράφων υπεγράφη την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τις 250 ημέρες. Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων. Ο πίνακας κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης.

Οι αντιδράσεις

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μάκκας Απόστολος και Κίτσιος Γεώργιος ψήφισαν ΚΑΤΑ για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας: «ψηφίζουμε όχι διότι δεν μας ξεκαθαρίσατε ποιες ακριβώς ασφαλτοστρώσεις, σε ποια χωριά έγιναν και ποιοι δρόμοι έγιναν με την δημοπρασία των 100.000 ευρώ (έπρεπε να μας δοθεί πίνακας με τις κατά τόπους εργασίες). Επειδή και ταυτόχρονα είχαν δημοπρατηθεί και άλλες ασφαλτοστρώσεις σε πολλές κοινότητες με τον ίδιο ανάδοχο δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε με την κάθε δημοπράτηση ξεχωριστά.»