Στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι ενταγμένος ο Δήμος Αγράφων, το οποίο
συμμετέχει φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europaragedon + Youth Exchange,
και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Europaragedon 2019. Στο πρόγραμμα
αυτό είχε συμμετάσχει το Δίκτυο το 2019 με μεγάλη επιτυχία. Και τα δύο
Προγράμματα ανήκουν στην ομάδα Προγραμμάτων Erasmus + Sports και
εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δράσεις
και των δύο Προγραμμάτων στοχεύουν στην ένταξη ΑμΕΑ στην άθληση,
πιστεύοντας στην ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων, χαρίζοντας
τους ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό. Στο Europaragedon+, εκτός από το Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες από Ελλάδα, συμμετέχουν ακόμα εταίροι από την Ιταλία, την
Ισπανία και την Πολωνία, η οποία τελευταία φιλοξενεί και συντονίζει το
Πρόγραμμα.
Το ταξίδι στην Πολωνία
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28-31
Αυγούστου 2021, στην πόλη Kielce Πολωνίας, όπου το Δίκτυο εκπροσώπησε
επάξια ο κ. Νίκος Χούτας, Ειδικός Συνεργάτης του Δικτύου. Όσοι συμμετείχαν
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για μελλοντικές ευκαιρίες διεθνούς
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών πάνω στο θέμα άθληση και νέοι. Το
επόμενο ταξίδι θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 4-11 Οκτωβρίου 2021, πάλι στο
Kielce Πολωνίας, όπου το Δίκτυο θα πρέπει να αποστείλει μία ομάδα 8 νέων
ατόμων, ηλικίας 17-23 χρονών (ένας τουλάχιστον ΑμΕΑ), με έναν ενήλικα επόπτη.
Η ομάδα θα συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και αθλητικές
δραστηριότητες, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα. Όλα τα έξοδα
του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα μετακίνησης, διαμονής & διατροφής)
καλύπτονται από το Πρόγραμμα Europaragedon+ και το Δίκτυο.