Όνομα:  Κουλαρμάνης Φώτιος

Ιδιότητα: Επίτ. Δ/ντής Οικ/ Επιθ/σης Υπ. Οικ/κών, τ. Δικηγόρος, Πρόεδρος Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων και Πρόεδρος Συνδέσμου των Απανταχού Αποδήμων Κλειτσού Ευρυτανίας.

Τόπος διαμονής:  Αθήνα

Τόπος καταγωγής:  Μαυρόλογγος  Κλειτσού  Ευρυτανίας

Ξεχωριστή τιμή και χαρά η επικοινωνία και η φιλοξενία του κ. Φώτη Κουλαρμάνη. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ακούς τις απόψεις και τις σκέψεις του, ‘απόσταγμα’ της πολυετούς εμπειρίας του με επίκεντρο την Ευρυτανία. Και το ακόμα σημαντικότερο… ‘Ότι μέσα από όλη αυτή την εργασία και την εμπειρία, βλέπει το μέλλον της Ευρυτανίας με αισιοδοξία, όραμα και προτάσεις.

ΕΠ. Έχετε μακρά πορεία στα κοινά της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στο χωριό σας τον Κλειτσό. Τι σας ωθεί μέχρι σήμερα να ασχολείστε με τα τεκταινόμενα του τόπου καταγωγής σας;

ΦΚ. Επειδή γεννήθηκα στον τόπο της Ευρυτανίας, επειδή εκεί έμαθα τα πρώτα γράμματα, επειδή εκεί έζησα τα εφηβικά μου χρόνια μαζί με τους ανθρώπους της, την αγωνία,  τους  κόπους και την σκληρή κοινωνική ζωή, όχι μόνο του χωριού μου, αλλά γενικότερα της Ευρυτανίας, είπα μέσα μου ότι αξίζει τον κόπο κάθε προσπάθεια για να βοηθήσω και εγώ μελλοντικά, έστω και ελάχιστα αυτόν το ταλαίπωρο, αλλά υπερήφανο Ευρυτανικό λαό και τη γη τους.

ΕΠ. Ποιοι είναι οι στόχοι ίδρυσης της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων της οποίας είστε Πρόεδρος και ποια είναι τα άμεσα σχέδιά της; 

ΦΚ. Βασικός στόχος της Εταιρείας των Ευρυτάνων Επιστημόνων, σωματείο μη κερδοσκοπικό, σύμφωνα με τον καταστατικό της χάρτη, είναι η συσπείρωση των Απανταχού Ευρυτάνων Επιστημόνων, καθώς και η συστηματική, αλλά και ουσιαστική μελέτη  του Ευρυτανικού χώρου. Η ορεινή αυτή περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος διέθετε και διαθέτει σημαντικούς εκπροσώπους του πνεύματος, της πολιτικής, της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά  για την ποικιλόμορφη ανάπτυξη της Ευρυτανίας, με απαραίτητη προϋπόθεση την επιστημονική έρευνα και μελέτη του Ευρυτανικού χώρου και υποβολή προτάσεων για εφικτές λύσεις των προβλημάτων.

Γι’ αυτό άλλωστε η Εταιρεία μας συγκρότησε και 15λές Επιστημονικό  Συμβούλιο,  το  οποίο πλαισιώνουν διακεκριμένοι

Ευρυτάνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και εμπειρογνώμονες,  καθώς και πρώην Γενικοί Δ/ντές υπουργείων, για να συμβάλλουν  με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην προβολή  και θεραπεία των προβλημάτων του Νομού μας. Σήμερα είναι Πρόεδρος ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Μπαλτάς Νικόλαος, και Αντιπρόεδρος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Υφαντόπουλος Ιωάννης.       

Η εταιρεία είναι παρούσα, εφόσον ζητήσουν την συμβολή της οι άρχοντες και διοικούντες  τον τόπο μας. Όταν τούτο μας ζητήθηκε,  η Εταιρεία μας  συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάρτιση   του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως Νομού Ευρυτανίας, 1988-89,  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ο.Κ.) με την φροντίδα και επιμέλεια  τότε, του αείμνηστου βουλευτή  Ευρυτανίας  Παύλου   Μπακογιάννη.

Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία μας διοργάνωσε  τρία επιστημονικά συνέδρια στο Καρπενήσι, εξέδωσε 25 επιστημονικές εκδόσεις και διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις για Εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Τέλος  διοργάνωσε τιμητικές εκδηλώσεις  για  επιφανείς  Ευρυτανικές προσωπικότητες και για  συλλογικούς φορείς.

ΕΠ. Ο Κλειτσός είναι ένα από τα ιστορικότερα χωριά της Ευρυτανίας, χτισμένος σ’ ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Θεωρείτε ότι υπάρχουν προοπτικές για την τουριστική του ανάπτυξη;

ΦΚ. Και βέβαια υπάρχουν και προοπτικές και  οι προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών των ντόπιων  και  η παροχή μακροχρονίων κινήτρων στους νέους  για  να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη για εξασφάλιση μόνιμης εγκατάστασής τους στην περιοχή του Κλειτσού και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο σύνδεσμος των Απανταχού Αποδήμων Κλειτσού από το έτος 1979 εκδίδει αδιάκοπα την πολυσέλιδη εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού», στην οποία καταγράφεται διαχρονικά η ιστορική, λαογραφική, πολιτιστική  και κοινωνική ζωή, καθώς και η επισήμανση των εκάστοτε  καυτών προβλημάτων των ντόπιων και Αποδήμων του Κλειτσού, την οποία πλαισιώνουν άξιοι συνεργάτες καταγράφοντας με πρωτότυπες εργασίες την πλούσια ιστορική και  πολιτιστική κληρονομιά του Κλειτσού.

ΕΠ. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία σας, πιστεύετε ότι υπάρχει όραμα για την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρυτανίας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί;

ΦΚ. Και βέβαια υπάρχει όραμα για την ανάπτυξη της Ευρυτανίας με την  σύνταξη ενός νέου Προγράμματος Ανάπτυξης, βασισμένου    στις σύγχρονες απαιτήσεις, που να καλύπτουν την ανάγκη διατύπωσης μιας συγκροτημένης συνολικής  πρότασης για την ανάπτυξη του Νομού μας. Είναι δυνατή η ανάπτυξη του Νομού μας, με πρώτο στόχο το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, και προσπάθεια  για  την αύξηση του πληθυσμού της, με αναβαθμισμένες συνθήκες ζωής, δηλαδή εξασφάλιση απασχόλησης με ταυτόχρονη παροχή επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικού και πολιτιστικού εξοπλισμού. Η σύνταξη ενός  τέτοιου  σχεδίου ανάπτυξης του Νομού, βασισμένου στον τεχνικό ρεαλισμό, την κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση με  ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια και επενδυτικά κίνητρα, καλύπτει την πρώτη βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση  αυτών που σας ανέφερα.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, θα πρέπει βέβαια να επιδιωχθεί η καλλιέργεια, ανάμεσα στους Ευρυτάνες, πνεύματος συνεργασίας και συλλογικής εργασίας. Συνεργασία βέβαια, δεν εννοούμε την τυπική ανταλλαγή απόψεων, αλλά την κοινή εμπνευσμένη προσπάθεια ό­λων, με την σύγκλιση απόψεων και  αγαστή συνεργασία, χωρίς εξαιρέσεις, των ικανών και άξιων Ευρυτάνων. Χρειάζεται δημιουργία κινήτρων, πνευματική αφύπνιση και ομαδικός ενθουσια­σμός. Η επισήμανση των προβλημάτων, η ιε­ράρχηση των αναγκών η κατάστρωση προ­γραμμάτων και η χάραξη πολιτικής εφικτών, προπαντός,  λύσεων είναι αναγκαία.