Πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν και πόσες άνοιξαν στην Ευρυτανία την περίοδο του κορωνοϊού

Τι λέει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας διανύουμε το τελευταίο εξάμηνο λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19. Πέρα όμως από υγειονομική κρίση, η κρίση που ζούμε είναι οικονομική πλήττοντας κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναγκάζοντας πολλές να βάλουν λουκέτο, λόγω των γενικών οικονομικών επιπτώσεων που οδηγούν σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία.

Σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton στην Ελλάδα, μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid-19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους. Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας. Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.
Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρεί ότι για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ.

‒ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%.

‒ αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%.

‒ εκτιμούμε σε €5,6 δις τη μείωση της ρευστότητας τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους.

Οι επιχειρήσεις στην Ευρυτανία

Τι λένε οι αριθμοί

Η επιχειρηματικότητα στην Ευρυτανία, είναι ένας τομέας που έχει πληγεί πολύ μέσα στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε της κρίσης του κορωνοϊού. Πολλά είναι τα καταστήματα που αναγκάστηκαν να κλείσουν, ιδιαίτερα στην πόλη του Καρπενησίου που σε πολλά σημεία της μοιάζει σαν πόλη-φάντασμα με κλειστά καταστήματα και άδειους δρόμους. Πόσες όμως είναι οι επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο τον τελευταίο χρόνο λόγω των επιπτώσεων από τον covid-19 και πόσες τόλμησαν να ανοίξουν παρά τις αντιξοότητες; Τα στοιχεία της έρευνας του Ευρυτανικού Παλμού από την Εφορία Καρπενησίου και από το Επιμελητήριο Ευρυτανίας είναι αποκαλυπτικά, αν και δεν καλύπτουν το κενό που υπάρχει από τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, αλλά δεν κλείνουν λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Στη ΔΟΥ Καρπενησίου 

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου σε απάντηση στον Ευρυτανικό Παλμό, σχετικά με τις ενάρξεις και τις διακοπές που έχουν γίνει στην Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου κατά τα έτη 2019 και 2020, μας γνωρίζει τα εξής:

Από 01-01-2019 έως 31-12-2019 έγιναν στην Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου 86 ενάρξεις και 79 διακοπές εργασιών. Αντίστοιχα από 01-01-2020 έως και τις 12-10-2020 έγιναν στην Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου 74 ενάρξεις και 55 διακοπές εργασιών.  

Για τις 294 αυτές ενάρξεις – διακοπές, το συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020, μέχρι τώρα, είναι περισσότερες από αυτές που έκλεισαν κατά 19, ενώ το 2019, αντίστοιχα, μόνο 7 επιχειρήσεις περισσότερες έκαναν έναρξη από αυτές που έκαναν διακοπή.

Βέβαια, το γεγονός ότι τους τελευταίους 22 μήνες, έκλεισαν 134 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το νομό, είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικό, παρά το ότι οι επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη είναι 160. Αυτή η διαφορά στήθους των 26 επιχειρήσεων μόνο, υποδηλώνει ότι η αγορά του νομού απλώς φυτοζωεί.

Τα στοιχεία για τους κλάδους για τις 294 αυτές ενάρξεις – διακοπές λόγω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο άμεσης εκτύπωσης αυτών των στοιχείων και απαιτεί χρονοβόρα επανεκτύπωση ή έρευνα μια προς μια τις ως άνω επιχειρήσεις, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν από την Εφορία.

Στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Από την άλλη πλευρά στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας, τα στοιχεία είναι διαφορετικά, μιας και πολλές επιχειρήσεις δεν εγγράφονται στο Επιμελητήριο, με αποτέλεσμα οι αριθμοί να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Για το 2019 :ΕΓΓΡΑΦΕΣ 16  και ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6

Για το 2020: ΕΓΓΡΑΦΕΣ 34  και ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

Η άποψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας

‘…Εάν δεν διαθέσουμε πολύ χρόνο και κόπο για την ανάπτυξη του τόπου μέσω της επιχειρηματικότητας σε μια δεκαετία η Ευρυτανία δεν θα υπάρχει στο χάρτη…’

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, κ. Χρήστος Τσάμπρας, απαντά στις ερωτήσεις του Ευρυτανικού Παλμού για την κατάσταση της αγοράς του νομού, για το επιχειρείν στην Ευρυτανία και τις επιπτώσεις του covid-19 σε αυτές.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπως είναι αυτή που διανύουμε ποιες ήταν οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Επιμελητήριο Ευρυτανίας;

Καταρχήν να διευκρινίσουμε τι είναι το Επιμελητήριο. Ο πολύς κόσμος θεωρεί ότι είμαστε κάποιο είδος συνδικαλιστικής οργάνωσης που καλείται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα κάποιων επαγγελματικών κλάδων. Το Επιμελητήριο δεν έχει αυτό το ρόλο, στην πραγματικότητα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που αποτελεί τον σύμβουλο τους κράτους σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές μας αγνοεί επιδεικτικά. Όσον αφορά στην τοπική επιχειρηματικότητα το Επιμελητήριο προσπαθεί να καταγράφει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις τόσο στο κεντρικό κράτος όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η επιχειρηματικότητα της περιοχής ανέκαθεν αντιμετώπιζε προβλήματα και ήταν περισσότερο επιχειρηματικότητα ανάγκης παρά επιχειρηματικότητα ευκαιριών με εξαίρεση ίσως τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Οι επιχειρήσεις είναι μικρές και πολύ μικρές, οργανωμένες σε οικογενειακή βάση. Αυτό από μόνο του δημιουργεί δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους είτε από τις τράπεζες είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η θέση του Επιμελητηρίου είναι ότι πρέπει το κεντρικό κράτος να δημιουργήσει μηχανισμούς χρηματοδότησης μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα μια τράπεζα μικροπιστώσεων θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Επίσης, οι τοπικοί επιχειρηματίες δεν έχουν σημαντική δραστηριότητα στο διαδικτυακό επιχειρείν. Το Επιμελητήριο έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να τους κινητοποιήσει μέσω εκπαιδευτικών ημερίδων ή με την δημιουργία ιστοσελίδων όπου μπορούν να τοποθετούν τα προϊόντα τους. Δυστυχώς και εκεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον παραμένουν περιορισμένα. Το Επιμελητήριο μας έχει πλέον σαν κύριο στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων της περιοχής, την κατάρτιση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Οι επιχειρήσεις της Ευρυτανίας και κυρίως του Καρπενησίου επλήγησαν από τον covid-19 ή είναι στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές της κρίσης;

Η πανδημία του COVID-19 δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αφήσει ανεπηρέαστη και την τοπική οικονομία. Ειδικά την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής του Καρπενησίου, τον τουρισμό. Η πτώση, σύμφωνα με συναδέλφους, έχει ξεπεράσει το 70%. Εάν αναλογισθεί κανείς και την δεκαετή οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει την χώρα τότε καταλαβαίνετε πόσο εύθραυστες ήταν αυτές οι επιχειρήσεις. Επίσης επειδή ο τουρισμός είχε καταστεί εν είδει μονοκαλλιέργειας για την περιοχή το πλήγμα είναι τεράστιο για την τοπική κοινωνία. 

Αντέχει η αγορά της περιοχής μας άλλο ένα lockdown ή έστω σκληρά περιοριστικά μέτρα για τη μη μετάδοση του κορωνοϊού;

Το αναγκαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την χώρα. Η αγορά ολόκληρης της χώρας αιφνιδιάστηκε αλλά για χάριν της καταπολέμησης του φονικού ιού το αποδέχτηκε και πειθάρχησε στα μέτρα. Δυστυχώς η πολιτεία δεν υπήρξε συνεπής στις υποσχέσεις που είχε δώσει σχετικά με την μετά- κορωνοϊού εποχή. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο να λαμβάνονται μέτρα, και σωστά, για τους εργαζόμενους, για τους ανέργους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ενώ οι επαγγελματίες έμειναν εκτός των προνοιών. Αποτέλεσμα κατά την διάρκεια του lockdown να αντιμετωπίσουν ακόμη και βιοποριστικά προβλήματα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους. Το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών μέτρων απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό η τοπική οικονομία δεν αντέχει ένα δεύτερο lockdown ούτε φυσικά εάν υπάρξει lockdown στην Αθήνα, καθώς μεγάλο μέρος των επισκεπτών προέρχονται από το λεκανοπέδιο της Αττικής.                                             

Πώς βλέπετε ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου το γεγονός ότι το 2020, έγιναν 34 ενάρξεις νέων επιχειρήσεων στο νομό;

Ο αριθμός είναι πολύ μικρός και η τόνωση της επιχειρηματικότητα είναι αυτή τη στιγμή η μόνη επαγγελματική διέξοδος. Είναι ο μόνος τρόπος για να μείνουν οι νέοι στον τόπο μας. Δυστυχώς δεν έχει προσεχθεί ικανοποιητικά ούτε από την τοπική κοινωνία,, ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση και το πιο λυπηρό ούτε από τους τοπικούς επιχειρηματίες. Η περιοχή μας παραμένει ουραγός στις εξελίξεις και την εποχή που η παγκόσμια οικονομία μεταλλάσσεται εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε πίσω. Ήδη το χάσμα είναι μεγάλο και σε πολύ σύντομο διάστημα θα γίνει αγεφύρωτο.

Εάν δεν διαθέσουμε πολύ χρόνο και κόπο για την ανάπτυξη του τόπου μέσω της επιχειρηματικότητας σε μια δεκαετία η Ευρυτανία δεν θα υπάρχει στο χάρτη.