Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η χορήγηση
παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών
χαρτών για 45 ημέρες. Η δοθείσα παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που
αναρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής
αντιρρήσεων εξέπνευσε στις 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022.
Η Αντιπεριφερειάρχης Ορεινής- Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Κατερίνα
Καλαντζή προτρέπει όλους τους πολίτες που δεν πρόλαβαν εγκαίρως να
υποβάλουν αντιρρήσεις ή που αντιμετώπισαν πρόβλημα στην χρήση της
πλατφόρμας του Κτηματολογίου, να εκμεταλλευτούν την τελευταία ευκαιρία και
να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους δίδεται από τον νόμο.