Παράταση για δύο έργα του Δήμου Αγράφων

1818

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των τιμών του έργου ‘’Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων’’ και του έργου ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων’’ αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθούν οικονομικά οι εργολαβίες.

Αναλυτικότερα, για το έργο στην Τ.Κ. Γρανίτσας με αίτηση του ο ανάδοχος αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2022 έως Απρίλιος 2023 επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες σκυροδετήσεων και ασφαλτικών. Επιπλέον, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 2022 για ποσό 48.632,86€ με ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του αναδόχου Παπαθανασίου Κωνσταντίνο και με προθεσμία τις 250 ημέρες.

Επίσης για το έργο στη Δ.Ε. Φραγκίστας ο ανάδοχος αιτήθηκε τη χορήγηση παράταση προθεσμίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών έως 3 Απριλίου 2024. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2023 έως Απρίλιος 2023 επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες σκυροδετήσεων και ασφαλτικών. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 27 Ιανουαρίου 2023 για ποσό 148.000,00€ με ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ και με προθεσμία τις 250 ημέρες.