Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη”  προϋπολογισμού 250.000,00€ (με το ΦΠΑ) αναδόχου εταιρείας “Φλωράκης Ε & ΒαξεβάνοςΘ.ΑΕ” αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Ειδικότερα, με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να δοθεί παράταση στην ανωτέρω ανάδοχο εταιρεία και επιπλέον να αντιμετωπιστεί ένα έργο πολιτικής προστασίας στην οδό Κλεομένη Τσιτσάρα, το οποίο είναι αναγκαίο. Λόγω των κατολισθήσεων του πρανούς δημιουργείται κίνδυνος στα διερχόμενα οχήματα και πεζούς κι έτσι κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή τοιχίου για την προφύλαξη τους.