Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων έτους 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Οι παραπάνω αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος θα υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους πολίτες ότι για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, χρειάζεται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Γενικά δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

2. Λογαριασμός IBAN 

3. Εκκαθαριστικό  2018 

4. Ε1 2018 

5. Εικόνα αποδοχών 2018

6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας