Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση γέφυρας Καμάρα Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου» αναδόχου εταιρίας ΚΩΝ. & ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας (COVID-19) και της αδυναμίας εύρεσης και προμήθειας των εξειδικευμένων υλικών των κονιαμάτων, καθώς και του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού.

Η Επιτροπή συμφώνησε με την πρόταση χορήγηση παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το έργο εκτελέστηκε με ικανοποιητικό ρυθμό, με εκτιμώμενη πρόοδο εργασιών περίπου 65%, και απομένουν κυρίως οι εργασίες στο σώμα της γέφυρας, αλλά και ότι μετά από επιτόπια εξέταση κλιμακίου τεχνικών και αρχαιολόγων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις και πλέον είναι ώριμη η επέμβαση στο σώμα της γέφυρας.

Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 για συνολικό ποσό 98.104,06€ και με προθεσμία περάτωσης 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € με Φ.Π.Α.