Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Ο Δήμος Καρπενησίου, ανακοινώνει την παράταση των αιτήσεων ένταξης στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου για το Β’ εξάμηνο μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπενησίου περιοχή Α’ Εργατικών Κατοικιών (άνωθεν Πυροσβεστικής), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες          9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.. με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφέροντος (συμπληρώνεται στο χώρο της δομής)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ
  4. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής  φορολογικής δήλωσης 
  5. Έντυπο Ε9
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

 Επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Κάρτα ανεργίας 

2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας.

3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου

και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της

(οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κ.α.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσης λαμβάνονται υπόψιν τα κοινωνικά κριτήρια του εκάστοτε αιτούντα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Προσδιορισμός Εισοδήματος

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.512,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών 9.475,00 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  τηλ. 2237 3 52222   Κωνσταντίνος Κωστόπουλος 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  τηλ. 2237 0 23235 Θεοδώρα Βαρέλη