Περίοδος λειτουργίας Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου σε δυο περιόδους

0
2405

2/7/2019- 28/7/2019 Ανατολική Φραγκίστα (περιοχή Σωτήρα). Περίοδος λειτουργίας Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου σε δυο περιόδους.