Στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με δράσεις για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, με δαπάνες για την υγεία, για την αντιπλημμυρική προστασία, με έργα για την αγροτική οικονομία αλλά και με έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού. Με την χρηματοδότηση έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 3.227.500,00 εκ € συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή, όπως τονίζει το δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

  • «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΜΝΙΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 74.000.00 €. Το έργο αφορά σε γεωτεχνικές παρεμβάσεις για την προστασία πρανών εντός του παραδοσιακού οικισμού των Δομιανών με προτεραιότητα στην αντιστήριξη του χώρου της Ι.Μονής της Παναγίας των Δομιανών η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως βυζαντινό μνημείο.
  • «ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Η δράση αφορά στην συνέχιση και εντατικοποίηση της πολιτικής της χρηματοδότησης μέσω παροχής κινήτρων των θέσεων των επικουρικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στον Νομό Ευρυτανίας. Με την χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να επιχορηγηθούν σε ετήσια βάση 24 συνολικά θέσεις.
  •  «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων για το 2021, σύμφωνα και με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους Δήμους της περιοχής,  και όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
  • «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00 €. Το έργο αφορά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις με κατασκευή τεχνικών περιμετρικά της ΤΚ Προυσού για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού.
  •  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ», προϋπολογισμού 900.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην περιοχή του Φουρνά και των Κτημενίων, καθώς και την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Καθώς και έργα που αφορούν στο Δήμο Αγράφων (βλ. σελ.9)

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής «Η δύσκολη συγκυρία των καιρών με την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν σταματά την υλοποίηση έργων και δράσεων για την Ευρυτανία. Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της. Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την ένταξη νέων έργων. Ξεχωριστές και στοχευμένες στο νέο αυτό τεχνικό πρόγραμμα είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε για την υγεία με την συνέχιση και την εντατικοποίηση των κινήτρων για την κάλυψη θέσεων ιατρών στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Νομού, οι δράσεις για τον πολιτισμό, τις αθλητικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στην αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών, αλλά και η οριστική αντιμετώπιση των βλαβών στα Άγραφα που προκάλεσε η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου. Επίσης ανταποκρινόμαστε τόσο στις αυξημένες ανάγκες που έχει το οδικό μας δίκτυο όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών».