Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έργων και δράσεων που έχουν να κάνουν με δαπάνες για την πολιτική προστασία, με δαπάνες για την συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, καθώς και με έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ειδικά για τις χειμερινές περιόδους σε ορίζοντα τριετίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.595.000,00 €.
Όπως αναφέρει η περιφερειακή αρχή, οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αναγκών και την στήριξη της καθημερινότητας των πολιτών για τον Νομό Ευρυτανίας πραγματοποιούνται μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των:
 ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (2022-2024), προϋπολογισμού 1.095.000,00 €
 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (2022 – 2024), προϋπολογισμού 3.500.000,00 €

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Η δύσκολη συγκυρία των καιρών με την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν σταματά την υλοποίηση έργων και δράσεων για την Ευρυτανία. Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να υλοποιούμε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ειδικά την χειμερινή περίοδο, με την συντήρηση του συνόλου του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων μας (συνολικά 35), αλλά και με δράσεις πολιτικής προστασίας, βρισκόμενοι δίπλα στην καθημερινότητα των πολιτών»