Πολυχώρος στα Βραγγιανά Αγράφων: Παιδική χαρά, πλατεία, πάρκιγκ και δρόμος θα δημιουργηθούν στο σημείο

0
5725

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αγορά οικοπέδου στα Βραγγιανά

Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε να προχωρήσει στην απευθείας αγορά οικοπέδου εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.650τμ., στον οικισμό Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αγράφων κ. Κίτσιου Γεώργιου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου και την συμπληρωματική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, ομόφωνα ενέκρινε την απευθείας αγορά, του ακινήτου εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων του Δήμου Αγράφων, εντός ορίων του παραπάνω οριοθετημένου Οικισμού, που βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόμο ο οποίος οδηγεί στο Ναό της Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών, ιδιοκτησίας Κληρονόμων Ιωάννου Ιωάννη, εμβαδού οικοπέδου 1.650,00τ.μ..

Το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί ως πολυχώρος ο οποίος θα συγκεντρώνει πιστοποιημένη παιδική χαρά (δεν υπάρχει άλλη), πλατεία (υπάρχει μία μόνο απομακρυσμένη και μη κατάλληλα χωροθετημένη στο βόρειο άκρο του οικισμού) και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ο οποίος θα εξυπηρετεί συγχρόνως και το πολυπληθές κάθε χρόνο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Εκτός αυτού στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει και η ανάγκη, λόγω ακατάλληλης ρυμοτομίας, η διάνοιξη δημοτικής οδού που θα συνδέει κατοικίες χωρίς καθόλου οδική πρόσβαση τη στιγμή αυτή, η οποία θα διανοιχθεί στη βόρεια πλευρά του ακινήτου», έναντι του ποσού 8.000,00€ όπως ορίζεται στην από 12-04-2018 εκτιμητική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Επίσης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Παρθένης Ιωάννης ψήφισε «υπέρ» της αγοράς του εν λόγω ακινήτου.