Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μαθητή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ), στο εστιατόριο της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου.

Η πρακτική θα γίνει με την επίβλεψη του οριζόμενου από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ εκπαιδευτικού και με την τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων, με στόχο την κατάρτιση και εκπαίδευση του καταρτιζόμενου, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από αίτημα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου προς το Δήμο Καρπενησίου για την υλοποίηση προγράμματος μαθητείας σχ. Έτους 2022-2023.

Η πρακτική «Μαθητεία» θα έχει διάρκεια όλη τη σχολική χρονιά 2022-2023 και θα πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα, από 8:30 έως 13:30. Ο μαθητής θα συνοδεύεται από καθηγητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ και θα φέρει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για την συμμετοχή στο προαναφερόμενο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση του προγράμματος χρειάστηκε η συνεργασία και η συναίνεση του Δήμου.