Με κύριο θέμα τον «Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, για υποθέσεις αγωγών κατά του Δήμου», που στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού κατά κύριο λόγο χάνονται, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή πριν από λίγη ώρα, διά περιφοράς.

Όλοι ψήφισαν υπερ της πρότασης του Δημάρχου κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, να γίνει η ανάθεση σε δικηγόρο εκτός  Ευρυτανίας ο οποίος έδωσε πιο συμφέρουσα προσφορά  και έχει στο βιογραφικό του  πολλές  κερδισμένες παρόμοιες υποθέσεις. Την αντίθεσή της εξέφρασε εντόνως η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Σουλιώτη, η οποία έστειλε υπόμνημα με την τοποθέτηση της.

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Καρδαμπίκης δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό για  το θέμα:  

“Για τις 23 αγωγές που γίνονται για πρώτη φορά, για αναθέσεις πριν 6 χρόνια, το 2014,για το ποσό των 384.961 ευρώ, ο Δήμος Αγράφων όφειλε να ορίσει δικηγόρο για την όσο το δυνατόν καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του. Είναι κατανοητό σε όλους, ότι η επιλογή του γιατρού και του δικηγόρου γίνεται πέρα από γνωστούς και φίλους, γίνεται μόνο με γνώμονα, τη θετική έκβαση, εκτιμώντας βέβαια και την αμοιβή που θα καταβάλλει στο γιατρό ή στο δικηγόρο αντίστοιχα..

Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τις δικαστικές αποφάσεις όταν θα εκδοθούν.

Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για τα συμφέροντα του Δήμου μας.

Σε κάθε περίπτωση όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.”

Το σώμα της Οικονομικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης και  της παράταξης της αντιπολίτευσης του κ. Μπαμπαλή ψήφισε ως εξής :

«Σαφώς ο Δήμος πρέπει να ορίσει δικηγόρο για τα συμφέροντά του, αλλά διαπιστώνουμε:

  1. Την κατάθεση είκοσι τριών (23) αγωγών ύψους 384.961,98 € για παροχή υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-8-2014!!! (διάστημα που η λειτουργία του δήμου ήταν σε αυτόματο πιλότο) και κατάθεση αυτών στις 23, 27 και 30/12/2019.
  2. Ότι  αρκετοί από αυτούς που κατέθεσαν αγωγή είχαν καταθέσει ξανά κατά τη προηγούμενη δημοτική θητεία αλλά φαίνεται ότι ξέχασαν να συμπεριλάβουν σε αυτές και τις θυμήθηκαν τώρα κάποιες εργασίες ή έργα αξίας 20.000,00€ έως και 48.000,00€!!!

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στην εισήγηση και παρακαλούμε όπως η τοποθέτησή μας συμπεριληφθεί σε κάθε μία απόφαση από τις 23 αγωγές»

Η κα Σουλιώτη ανέφερε μεταξύ  άλλων:

«Δεν συμφωνώ να αποκλειστούν οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας και να ανατεθεί το σύνολο των υποθέσεων του Δήμου σε δικηγόρο που δεν είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας, γιατί αυτό συνιστά απαξίωση του συνόλου του δικηγορικού σώματος του Νομού μας… ΠΡΟΤΕΙΝΩ να γίνει κατανομή των υποθέσεων  τόσο στον προτεινόμενο από τον κύριο Δήμαρχο συνάδερφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, όσο και στους δικηγόρους της επιλογής του Δημάρχου μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας».