Οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης στο Περιεφερειακό

Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος ο 3ος ΑνακεφαλαιωτικόςΠίνακας Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος», με ανάδοχο την ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. προϋπολογισμού 399.999,99€ με το ΦΠΑ.

Ο πίνακας εγκρίθηκε για ποσό των 179.901,38 ευρώ με το Φ.Π.Α., δηλαδή με αύξηση σε σχέση με την αρχικήσύμβαση κατά 19.163,26 ευρώ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην οριστική αναθεώρηση των τιμών εργασιών (λόγω της έκδοσης συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ) και τον υπολογισμό της αξίας ασφάλτου,απολογιστικά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ) περί καθορισμού τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου. Ο επικεφαλής της παράταξης «Στερεά Υπεροχής», Δημήτρης Αναγνωστάκης, δήλωσε ότι απέχουν ως παράταξη από τη διαδικασία λήψης μη σύννομων αποφάσεων, αρνούμενοι ψήφο λόγω έλλειψης νομιμότητας στη λειτουργία της Ο.Ε., ενώ η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» Κατερίνα Μπατζελή, ψήφισε κατά αναφέροντας ότι το θέμα θα έπρεπε να συζητηθείστο περιφερειακό συμβούλιο διότι πρόκειται περί τροποποίησης προϋπολογισμού καθώς αφορά μία αύξηση έργου κατά 19.163,26 ευρώ λόγω της τιμής προσαρμογής ασφάλτου.