Την προσωρινή αναστολή του προγράμματος ΗOPEgenesis ανακοίνωσε η εταιρεία λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Υγείας. Το πρόγραμμα αυτό που μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει ουσιαστικά προσφέροντας οικονομική υποστήριξη σε έγκυες γυναίκες απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των εξόδων των γυναικών αυτών, στηρίζοντάς τες έως τον τοκετό αναγκάζεται να ανασταλεί προσωρινά. Η εταιρεία ενημέρωσε ότι όσες έγκυες γυναίκες της περιοχής βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα της HOPEgenesis, θα συνεχίσουν κανονικά μέχρι και τον τοκετό. Η αναστολή αφορά σε νέες έγκυες. Να θυμίσουμε ότι η HOPEgenesis ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε. (www.hopegenesis.org) δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, στηρίζοντας γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.