Προχωρά η κατασκευή του αναψυκτηρίου στη Βούλπη

0
2224

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή αναψυκτηρίου στην Βούλπη του Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για ένα κοινοτικό αναψυκτήριο, στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων, προϋπολογισμού: 90.483,87 €. Συγκεκριμένα, ύστερα από την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ », η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Αγράφων, στις 16 Ιανουαρίου 2019, όρισε ως ανάδοχο, στη σύμβαση κατασκευής του έργου το Χατζόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 42.527,42€ (πλέον ΦΠΑ 24%).