Προμήθεια σωλήνων άρδευσης για μεταφορά νερού σε δεξαμενές πραγματοποίησε ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες της Πυροπροστασίας. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη και την Οικονομική Επιτροπή Αγράφων η πίστωση ύψους 24.657,40 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2020. Με τη φετινή λειψυδρία και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η συγκεκριμένη προμήθεια κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο το φυσικό τοπίο των Αγράφων αλλά και η ασφάλεια των δημοτών.