Χιονοδρομικό, ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, επιτροπές και έργα θα συζητηθούν 

Σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 20η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις για τριάντα πέντε (35) θέματα. Συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η πώληση χωρίς δημοπρασία  του ποσοστού 2,42% των μετοχών (3.200,00 μετοχές)της εταιρείας  με την επωνυμία “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε από το Δήμο Καρπενησίου προς την Εταιρεία “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε”, η συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., η συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου, το άνοιγμα τραπεζικού Λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων», η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ και Β’ τριµήνου  έτους 2019, η παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την γεώτρηση Κρικέλλου» καθώς και της μελέτης με τίτλο: «Επείγουσα γεωτεχνική και στατική μελέτη: Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Οικισμό «Ασπρούδια» ΤΚ Καρίτσας». Επίσης, θα αναφερθούν σε θέματα που σχετίζονται με την αδυναμία καθαρισμού  με ίδια μέσα του οδικού δικτύου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο, την παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων: α)στην κοινότητα Κρικέλλου, β) στην κοινότητα Καρπενησίου, στο κοιμητήριο Γοριανάδων, γ) στην κοινότητα Αγίου Ανδρέα και δ)στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας, την κατανομή Γ΄Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου   έτους  2019, των ορισμών εκπροσώπων στη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (ΚΠΕ), καθώς και τη συγκρότηση αρμοδίου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων που αφορά λειτουργία παιδότοπων.  

Όσον αφορά τα τεχνικά θέματα θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις εγκρίσεις των  1ων ΑΠΕ των έργων:«Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων»,«Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου»,«Βελτίωση υποδομών ΤΚ Σαρκίνης Εσωχωρίων και Βελωτών» και του έργου«Ολοκλήρωση Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ασπροπύργου». Θα συζητηθεί επίσης, η χορήγηση παράτασης για το έργο: «Βελτίωση – Αναβάθμιση κτιρίων ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου, οιεγκρίσεις Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής τωνέργων: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» Δήμου Καρπενησίου, «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης», «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς» και «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση χώρων Τ.Κ. Δομνίστας». Αποφάσεις θα ληφθούν και για τις εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής τωνέργων:«Βελτίωση αντιολησθηρότηταςοδοστρωμάτων δημοτικών οδών πόλης Καρπενησίου»,«Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα»,«Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτησης όμβριων όπισθεν Εργατικού Κέντρου» και «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού», ενώ θα αναφερθούν και στησύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στη θέση Βρύση εντός οικισμού ΤΚ Προδρόμου»και «Βελτίωση ύδρευσης στην ΤΚ Τόρνου».