Προ των πυλών βρίσκεται η έγκριση της απόφασης για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.ΥΝ. Ευρυτανίας. Ύστερα από σχετικές αιτήσεις του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ν. Ευρυτανίας, της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας  και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Ευρυτανίας η Αντιδήμαρχος Σοφία Ζαλοκώστα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την σίτισή τους. Συγκεκριμένα, η σίτιση που προτείνεται αφορά την παροχή ενός (1) γεύματος /ανά ήμερα σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας σίτισης της Μαθητικής Εστίας σε δέκα(10) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε (10) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του Κ.Ε.Σ.Υ  Ν. Ευρυτανίας. Η πρόταση αυτή προήλθε συνυπολογίζοντας το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της περιοχής μας, τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Καρπενησίου και θέτοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα και ευρυθμία στην παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή μας. Η παροχή σίτισης θα διαρκέσει  μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 και θα πραγματοποιείται στο χώρο της Μαθητικής Εστίας.