Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευάγγελος Κούκουζας, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στην διεθνή έκθεση NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS EUROPE μέσω ενός πληροφοριακού περιπτέρου ανάδειξης και προβολής των βιολογικών και φυσικών προϊόντων της Περιφέρειας, καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν έγκυρα πιστοποιητικά υγείας εξαγωγών προς τρίτες χώρες, να αποστείλουν τα παρακάτω από 1-5 κωδικούς προϊόντων και έως 3 τεμάχια ανά κωδικό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και την γευσιγνωσία εντός της έκθεσης

Όσοι επιθυμούν να προβληθεί η εταιρεία τους μέσω του εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είτε με δείγματα των παραγόμενων προϊόντων ή/και με  έντυπο πληροφοριακό υλικό (κάρτες, φυλλάδια κ.α.) είτε ακόμη και με την φυσική παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας ως επισκέπτη στην έκθεση, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

Επιπλέον για την πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων ως προς την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό δρώμενο αναφορικά με τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και του τρόπου λειτουργίας της, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μια πρώτη ενημέρωση ως προς τις εξαγωγικές απαιτήσεις μιας εξαιρετικά σημαντικής για την Ελλάδα αγορά-στόχο. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου, στις 10:00 π.μ. από την εταιρεία RECO EXPORTS και με την υποστήριξη του ΚΥΕ ΠΣΤΕ μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα https://whereby.com/recoexports.