Με ανακοίνωσή της η ΕΙΝΚΥΕ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Κέντρων Υγείας Ευρυτανίας), την οποία υπογράφουν ο πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος Β. Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος-Γεώργιος Ιω. Σοφός, ενημερώνει τους Ευρυτάνες για το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης παιδιάτρων. Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Η Ένωση μας είναι αναγκασμένη να ενημερώσει τον λαό της Ευρυτανίας ότι, για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει στο Νοσοκομείο μας Παιδίατρος για αρκετές ημέρες το μήνα. Παρά το ότι – όπως πληροφορούμαστε από την Διοίκηση – γίνονται κάποιες ενέργειες για την επίλυση του θέματος, δεν γνωρίζουμε για πόσο χρόνο θα υπάρχει  αδυναμία εξυπηρέτησης Παιδιατρικών περιστατικών τόσο για το πρωινό ωράριο όσο και για τις εφημερίες.

Για την αποφυγή προβλημάτων, δυσάρεστων καταστάσεων, καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας των προσερχόμενων, καλούμε το κοινό να πληροφορείται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των ιατρείων (τακτικών και εκτάκτων) του Παιδιατρικού Τμήματος. Σημειώνουμε επίσης ότι οι εφημερίες όλων των ιατρικών τμημάτων βρίσκονται αναρτημένες  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (karpenisihospital.gr).

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το πρόβλημα που έχει τελικά ανακύψει με την λειτουργία του παιδιατρικού τμήματος. Αυτό οφείλεται στην χρονίζουσα ανεπαρκή ιατρική στελέχωση και στην οριακή δυνατότητα λειτουργίας που έχει δυστυχώς επιβληθεί στο νοσοκομείο μας. Η Ένωσή μας, έχει αναδείξει   την ανεπαρκή στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και μάχεται αδιάκοπα για την βελτίωση αυτής της  κατάστασης».