Εναντίον της πρώην Δημοτικής Αρχής στρέφονται οι δημότες Αγράφων, επικαλούμενοι παραβιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό τον εμπλουτισμό δεξαμενών νερού στην Κοινότητα Ραπτοπούλου. Συγκεκριμένα το 2017 σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγράφων κ. Γρηγόρη Παπαθανάση η πρώην Δημοτική Αρχή με σκοπό να εμπλουτίσει τις δεξαμενές νερού στην Κοινότητα Ραπτοπούλου, άντλησε νερό από την πηγή που πηγάζει σε ψηλό σημείο του βουνού στην Κοινότητα Πρασιάς. Παρά την απόφαση του τότε Τοπικού Συμβουλίου Πρασιάς ότι παραχωρούν το νερό, το οποίο και αντλήθηκε για τις δεξαμενές στο Ραπτόπουλο, οι κάτοικοι στράφηκαν εναντίον της απόφασης εκείνης που είχε ληφθεί, οδηγώντας το θέμα στον Εισαγγελέα. Η κατηγορία στηρίζεται στην παραβίαση συγκεκριμένου άρθρου που αφορά το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι όλες οι ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους ήταν σύμφωνα με το νόμο, όπως προβλέπεται, ενώ είχε γίνει και ο σχετικός έλεγχος. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό για την υπεράσπιση των και νομικήυποστήριξη των δημοτικών συμβούλων ΔΕ Αγράφων, ΔΕ Ασπροποτάμου, ΔΕ Βίνιανης, του πρ. Αντιδημάρχου της ΔΕ Αγράφων, του τέως Προέδρου της Τ.Κ Ραπτοπούλουκαι του νυν Προέδρου της Τ.Κ Ραπτοπούλου, κατά τη δικάσιμο της 22 Ιουνίου 2022, ορίστηκε ο δικηγόρος Γαλανός Αθανάσιος.