Στον καθορισμό των τροφείων της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2020 θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψιν και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020. Να θυμίσουμε ότι η Μαθητική Εστία δεν στεγάζει μόνο μαθητές αλλά και φοιτητές, σπουδαστές ΙΕΚ και νοσηλευτές. Οι τιμές για το έτος 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Στα 15,00 ευρώ μηνιαίως θα οριστεί για τους μαθητές με διαμονή, μαθητές με διατροφή, σπουδαστές Ι.Ε.Κ. με διαμονή, σπουδαστές Ι.Ε.Κ. με διατροφή, νοσηλευτές με διαμονή και νοσηλευτές με διατροφή. Αντίθετα στα 30,00€ θα οριστεί για τους φοιτητές με διαμονή, ενώ στα 20,00 φθάνει η τιμή για τους  εξωτερικούς (διατροφή). Το ύψος της εγγύησης για την αποκατάσταση ζημιών από τους οικότροφους θα οριστεί στα 45,00 €.