Ένσταση κατά της απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού

Χωρίς αστική συγκοινωνία κινδυνεύουν να μείνουν οι κάτοικοι των Αγράφων, καθώς ο Δήμος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, αποφάσισε τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της αστικής συγκοινωνίας εντός των ορίων του Δήμου, της σύνδεσης του Δήμου με το Καρπενήσι, αλλά και του δρομολογίου προς και από το Αγρίνιο. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους του Δήμου και βάσει της επίσημης αιτιολογίας που ανακοίνωσε ο Δήμος, δεν αποσαφηνίζεται κανένας σοβαρός λόγος για τη ματαίωσή του. Ιδιαίτερα το δρομολόγιο Ραπτόπουλο – Αγρίνιο με επιστροφή, προβλέπεται να φέρει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, αν τελικά δεν εκτελεστεί.

Το ιστορικό

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου 2020, ο Δήμος Αγράφων είχε προκηρύξει το έργο των αστικών συγκοινωνιών, συνολικού ποσού 54.043,83.

Το έργο είχε βάσει της μειοδοτικής διαδικασίας τρεις αναδόχους: το ΚΤΕΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (για την πλειονότητα των δρομολογίων, ύψους 34.521,95 ευρώ), και δυο ιδιώτες, τους ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (για το δρομολόγιο «Ραπτόπουλο – Κέδρα» ύψους 8.859,02 ευρώ) και ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (για την εκτέλεση του δρομολογίου «Καρπενήσι – Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα – & Αντίστροφα -Καρπενήσι», ύψους 5.433,85 ευρώ).

Αρχικά η Οικονομική Επιτροπή έθεσε τους δυο ιδιώτες εκτός του διαγωνισμού και μετά από ένστασή τους, την οποία έκανε δεκτή, προχώρησε στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης έργου, ζητώντας και εγκρίνοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των δυο ιδιωτών, και τελικά προχωρώντας στην τελική φάση του διαγωνισμού. Παράλληλα το ΚΤΕΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ δεν υπέβαλε ποτέ τα απαιτούμενα έγγραφα, ούτε για την πρώτη φάση του διαγωνισμού, για αδιευκρίνιστους λόγους, κρατώντας ουσιαστικά στα ‘χέρια’ του την τύχη του δρομολογίου προς και από το Αγρίνιο, του οποίου ήταν και ανάδοχος.

Παραδόξως στις αρχές Απριλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων αποφάσισε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ακυρώνοντας όλο το διαγωνισμό, και όχι επιλέγοντας να προκηρύξει εκ νέου τα δρομολόγια που τελικά το ΚΤΕΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ως ανάδοχος, αποφάσισε να μην εκτελέσει.

Η ένσταση

Συνέπεια του ‘αλαλούμ’ που προκλήθηκε, αλλά και του πολύμηνου παρασκηνίου που προηγήθηκε, ήταν το Ταξιδιωτικό Γραφείο του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΝΗ, αν και ανάδοχος ενός πολύ μικρού τμήματος του έργου, να προχωρήσει σε ένσταση κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας ως μη νόμιμη. Εντός των ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, η οποία θα κρίνει και την τύχη των αστικών συγκοινωνιών του Δήμου και συνεπώς της καθημερινότητας και των δικαιωμάτων των Αγραφιωτών.