Συνολικός Προϋπολογισμός 1,44 εκ. ευρώ

Έγκριση έλαβε η πρόταση του Δήμου Καρπενησίου, ενώ παράλληλα έγιναν αποδεκτοί οι όροι συμμετοχής του στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της  υπαίθρου  και  των  οικισμών»  με  τίτλο  «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» συνολικού προϋπολογισμού1.440.000,00€. Οι τεχνικές επεμβάσεις θα γίνουν σε αγροτικούς δρόμους των Δημοτικών Eνοτήτων: Καρπενησίου, Ποταμιάς και Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου. Με την προτεινόμενη μελέτη βελτιώνεται η βατότητα κεντρικών  χωμάτινων αγροτικών οδών στις αναφερόμενες παραπάνω Δ.Ε. του Δήμου Καρπενησίου, οι οποίες συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η πρόσβαση των τροχοφόρων μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι προβληματική. Η βελτίωση των αγροτικών δρόμων συνίσταται: α) στη διαμόρφωση των υπαρχόντων οδοστρωμάτων με τον καθαρισμό τους από φυτικές γαίες και χώματα που έχουν αποτεθεί κατά καιρούς, β) στην κατασκευή τεχνικών για την καλύτερη απορροή των ομβρίων νερών, γ) στην αμμοχαλικόστρωση των οδοστρωμάτων ανάλογα με το υπάρχων πλάτος των δρόμων, ώστε τα τροχοφόρα να κινούνται με ασφάλεια, δ) στην κατασκευή τσιμεντοστρώσεων(από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα) -ασφαλτοστρώσεων σε διάφορα σημεία λόγω μεγάλων κατά μήκος κλίσεων, ε) στην κατασκευή τριγωνικών τάφρων οδοποιίας για την απορροή των όμβριων νερών όπου απαιτείται.

Ποιοι δρόμοι βελτιώνονται

Στην Δ.Ε. Καρπενησίου οι βελτιώσεις αφορούν τον αγροτικό δρόμο που είναι παρακείμενος του Ξυλουργείου Κολλημένου έως Εθνική οδό Καρπενησίου –Λαμίας, άνωθεν Εθνικής οδού Καρπενησίου –Λαμίας έως κοιμητήριο Καρπενησίου, διασταύρωση του ίδιου δρόμου περίπου στην είσοδο του ΣΜΑ έως θέση «Πέτρα» και κατάληξη στην Εθνική οδό Καρπενησίου –Λαμίας (Λασπιώτικο) -Αγροτικός δρόμος από γέφυρα στην Λαγκαδιά έως τον δρόμο για Στένωμα καθώς και  τους  εσωτερικούς  δρόμους  αυτού  όπως  τους  δρόμους προς  αγρόκτημα Παπαροϊδάμη και του δρόμου άνωθεν του Ξενοδοχείου AVARIS που καταλήγει στο πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων. -Αγροτικός δρόμος από Μεσαμπελιά –Κεφαλόβρυσο –διασταύρωση δρόμου προς Πιάρα, Κεφαλόβρυσο έως δρόμο προς Μεγάλο Χωριό στο ύψος αγροκτήματος Φέγγου –διασταύρωση δρόμου προς Κορυσχάδες διαμέσου κτηνοτροφικής εγκατάστασης Δήμα, Κεφαλόβρυσο έως διασταύρωση προς Κλαυσί και δρόμου από Αγία Κυριακή προς Αγία Τριάδα Γοριανάδων.-Αγροτικός  δρόμος  από  Περιμετρική  Καρπενησίου  δια  μέσω  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προς δρόμο για Κεφαλόβρυσο στο ύψος ξυλουργικού εργοστασίου Τσουκαλά, παράλληλος του προηγούμενου δρόμου –μύλος Θεμελή.-Αγροτικός δρόμος στον Άγιο Νικόλαο προς «Παλιοκόπρι»-Αγροτικός δρόμος παρακείμενος καταλυμάτων Τρυποκάρυδου έως διασταύρωση δρόμου προς Μυρίκη. Αναφορικά με την Δ.Ε. Ποταμίας βελτιώνονται: -Αγροτικός  δρόμος  από  Άγιο  Ιωάννη  Μεγάλου  Χωριού  έως Κακαλιουρέϊκα Κλαυσίου και από αγρόκτημα Βονόρτα έως διασταύρωση του ιδίου δρόμου.-Αγροτικός δρόμος στο Ν. Μικρό Χωριό από Ησυχαστήριο οσίας Μαρίας έως θέση «Στασιά».-Αγροτικός δρόμος στην Ανιάδα από ρέμα προς Παναγιά. Τέλος σχετικά με την ΔΕ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ βελτιώνονται: -Αγροτικός δρόμος στο Κρίκελλο προς Άγιο Ιωάννη και αγροτικός δρόμος προς «Καναβόρεμα». -Αγροτικός δρόμος στην Άμπλιανη από θέση «Ρόβολος».