Όσα συζητήθηκαν

Στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιώντας συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών με τον Υφυπουργό κ. Λιβάνιο και τον Γενικό Γραμματέα κ.Σταυριανουδακη. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ουσιαστική, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμαρχος, με κύριο θέμα συζήτησης τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων τον επερχόμενο χειμώνα μετά και τις μεγάλες καταστροφές στην τοπική Κοινότητα των Βραγγιανών και τους συνοικισμούς. Επίσης αναφορά έγινε και στις μεγάλες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό του Δήμου, συμβάλλοντας στην μη εύρυθμη λειτουργία του. Η δέσμευση του υπουργού ήταν ότι πέρα από τις 150.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για την αρχική αντιμετώπιση των ζημιών, θα εξετασθεί η περεταίρω οικονομική ενίσχυση. Όσον αφορά το θέμα του προσωπικού ο Υφυπουργός τόνισε ότι στους ήδη δύο μηχανικούς και ενός διοικητικού υπαλλήλου μονίμων υπαλλήλων που εγκρίθηκαν πριν λίγο καιρό, θα δοθούν ακόμα το 2021, άλλοι δύο διοικητικοί υπάλληλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.