Τον συμψηφισμό των μισθωμάτων των τριών πρώτων ετών με τις εργασίες που έγιναν στο δημοτικό κατάστημα Νοστίμου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου είχε ενημερώσει τον μισθωτή ότι έως 30 Απριλίου 2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που θεωρεί απαραίτητες και να έχει ανοίξει το κατάστημα. Η απαλλαγή θα πραγματοποιούνταν με την προϋπόθεση ότι εντός του Μαΐου 2021, ο μισθωτής θα καταθέσει αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να απαλλαγεί από την καταβολή των αντίστοιχων μισθωμάτων, επισυνάπτοντας τα σχετικά τιμολόγια. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του θα απαλλάξει τον μισθωτή από την καταβολή των αντίστοιχων μισθωμάτων. Το μέγιστο διάστημα που θα απαλλαγεί ο μισθωτής από την καταβολή μισθωμάτων θα είναι τα τρία (3) έτη.

Τόσο οι επισκευές όσο και ο σταθερός εξοπλισμός που θα αγοραστεί, θα παραμείνουν μέσα στο ακίνητο μετά την αποχώρηση του μισθωτή. Ο μισθωτής πράγματι κατέθεσε στις 4 Αυγούστου 2021, στην υπηρεσία του Δήμου, έξι (6) τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας περίπου 2.500,00€ και ζήτησε τον συμψηφισμό αυτών των εξόδων του με τα μισθώματα τριών ετών. Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επιθεώρησε το μίσθιο και με έγγραφό του, ενημέρωσε το Δήμο ότι τα τιμολόγια ανταποκρίνονται στις εργασίες που έχουν γίνει. Πλέον ο μισθωτής θα αρχίσει να πληρώνει από τον Ιανουάριο 2024.