Συνάντηση για τα περιφερειακά ιατρεία του Δήμου Καρπενησίου

3457

Συνάντηση με τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων όπου έχουν έδρα τα εννέα Περιφερειακά Ιατρεία του δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο Δημάρχου. Η πρωτοβουλία ήταν του Δημάρχου Καρπενησίου κ.
Σουλιώτη και του Δ/ντη του Κέντρου Υγείας Φραγκίστας Ιατρού κ. Παπανικολάου, παρουσία και των αντιδημάρχων κ. Ζαλοκώστα και κ. Σβερώνη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Προέδρων για την καλύτερη λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων σε ότι αφορά την
υποχρέωση των γιατρών αλλά και την διασφάλιση από τη μεριά του δήμου και της 5η Υ.Π.Ε. καλύτερων συνθηκών για τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις των ιατρείων.